יפוי כוח בהצבעה באסיפה הכללית של האגודה

יפוי כוח בהצבעה באסיפה הכללית של האגודה

 

  1. יפוי כוח לחבר שאינו בארץ

 

  • בסע' 16 לפקודת האגודות השיתופיות, נקבע:

 

 

"16. הצבעה

(1) לכל חבר של אגודה תהיה למצער דעה אחת בעסקיה, אך לשום חבר לא תהא יותר מדעה אחת: בתנאי –

…(ה) שחבר שאינו יושב בארץ רשאי למנות חבר אחר להיות מורשהו אך שום חבר לא ישמש מורשה ליותר משני חברים אחרים."

 

  • עד לאחרונה פורש סעיף זה על ידי רשם האגודות השיתופיות[1] ככזה המאפשר לחבר שאינו בארץ לתת יפוי כוח לחבר אחר, רק אם העתיק את מקום מושבו לחו"ל בדרך קבע. קרי, חבר שאינו נמצא בארץ לתקופה קצרה ולא העתיק את מקום מושבו מחוץ לארץ, לא יוכל לתת יפוי כוח לחבר אחר שיצביע במקומו באסיפה.

 

  • בגילוי דעת מיום 1.6.2021 של רשם האגודות השיתופיות הנוכחית, עו"ש שלומית שיחור נעשתה בחינה חוזרת של הפרשנות ההיא, ועמדת רשמת האגו"ש הינה כי יש לפרש את הסעיף באופן כזה המאפשר לחברי האגודה להשתמש ביפוי הכוח גם אם הם שוהים בחו"ל תקופה קצרה, אולם בכל מקרה חבר לא יוכל להיות מורשה של יותר משני חברים.

 

 

  1. יפוי של חבר לבן זוגו

 

  • מותר לחבר באגודה למנות את בן זוגו כמורשהו באסיפה כללית של האגודה, לרבות כל מתכונת של הצבעה, ובכלל זה הצבעה בקלפי [2].

 

  • הסעיף (ה"ש 2) אינו דורש כי המורשה יהיה חבר האגודה השיתופית.

 

  • למען הסר ספק, "בן זוג, – לרבות בן זוג ידוע בציבור, ולרבות בן זוג מכל נטייה מינית או זהות מגדרית.

 

  1. להלן דוגמא לטופס יפוי כוח

 

[1] בענין אגו"ש שפיר תיק 894 אברהמי נ' בראון

[2] סע' 2 (א) ו – 2 (ב) לפקודת האגו"ש צו לפי סעיף 55 (1) מיום 20.10.1968

השארת תגובה