עורך דין פתיחת חברה

הקמת חברה בע"מ הינה תהליך קצר יחסית כאשר הדבר מתבצע באמצעות עורך דין פתיחת חברה. עו"ד פתיחת חברה מסייע ליזמים ובעלי עסקים, לצאת לדרכם העסקית בצורה מסודרת וחוקית, תוך מיצוי זכויותיהם והגנה על הנכסים הפרטיים שלהם, וצמצום נטל המיסים הנלווה להליך זה.

מהם שלבי תהליך פתיחת חברה?

עורך דין פתיחת חברה מסייע ללקוחותיו לאורך השלבים השונים של הליך פתיחת חברה, כדלקמן:

שלב ראשון בפתיחת חברה – רישום ברשם החברות

שלב זה חייב להתבצע לפני שהחברה מתחילה בפעילותה העסקית. רישום החברה ברשם החברות כרוך בבחירה של שם עבור החברה, מסירה של כתובת החברה, חלוקה של מניות בין הבעלים של החברה, הקמת דירקטוריון, וניסוח של תקנון החברה. 

שלב שני בפתיחת חברה – פתיחת חשבון הבנק העסקי

בהקמת חברה בע"מ, אין להשתמש בחשבון בנק פרטי של מי מבעלי החברה בתור חשבון בנק עסקי שישמש את החברה בניהול ענייניה הפיננסיים. לכן במסגרת הליך פתיחת חברה מתבצעת גם פתיחה של חשבון בנק עסקי עבור החברה. פתיחת חשבון הבנק העסקי נחשבת כפעולה משפטית שדורשת חתימה על מסמכים רבים מול רשם החברות, וכרוכה בדרישות בירוקרטיות שונות כדוגמת הוספת חותמת פיסית הכוללת את שמה של החברה וחתימת עו"ד פתיחת חברה. כדאי מאוד להתייעץ עם עוד פתיחת חברה לפני שניגשים לבנק על מנת לוודא כי ברשותכם מצויים כל המסמכים והאסמכתאות הנחוצים לפעולת פתיחת החשבון לחברה.

שלב שלישי בפתיחת חברה – פתיחת תיקים ברשויות המס 

בשלב זה מתבצעת פתיחה של תיקים מול מע"מ, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. פעולות אלו מטופלות בדרך כלל בידי רואה החשבון של בעלי העסק. רק עם פתיחתם של התיקים ברשויות המיסים, ניתן יהיה להתחיל בפעילות עסקית הלכה למעשה. לכן מוטב לסיים בהקדם האפשרי את הטיפול בשלב זה של הקמת חברה בע"מ.

מה כולל בתוכו הליך פתיחת חברה?

ראשיתו של הליך פתיחת חברה, בהכנה של כלל המסמכים הרלוונטיים, ובכללם:

  • טופס בקשה לפתיחת חברה
  • בקשה לרישום החברה
  • הצהרת בעלי המניות בחברה
  • הצהרת הדירקטורים הראשונים
  • תקנון חברה חדשה
  • אסמכתא על תשלום אגרה

בהגשת בקשה לפתיחת חברה, נדרש בין היתר פירוט של כמות המניות, השמות של בעלי המניות בחברה, וההון הרשום על החברה שנמצאת בהליכי הקמה.

בהליך פתיחת חברה בע"מ המתבצע בליווי של עורך דין פתיחת חברה, כלולות הפעולות שלהלן:

בחירת שם לחברה

על מנת שבבחירת שם לחברה יבחר שם שיתקבל כראוי ברשם החברות, יש לעמוד במספר קווים מנחים ובכללם, וידוא כי שם החברה הנבחר איננו רשום על שם חברה אחרת כבר, ובנוסף לא נחשב כשם פוגעני. את הנקודה הראשונה, ניתן לבדוק באופן עצמאי בעזרת מאגר השמות של רשם החברות. בבדיקה מעמיקה יותר – רצוי להסתייע בעורך דין פתיחת חברה. בהגשת הבקשה לפתיחת החברה תידרשו בכל מקרה לספק לרשם החברות 3 אפשרויות לשמות עבור החברה שלכם. למותר לציין כי בקשות שיוגשו עם פחות משלושה שמות אפשריים, לא יטופלו ולכן יש להיערך בהתאם.

הכנת תקנון לפתיחת חברה

הקמת חברה בע"מ, כרוכה בין השאר בהכנה של תקנון לפתיחת חברה, שהוא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב. מסיבה זו, יש לתקף אותו בעזרת חתימה מעורך דין פתיחת חברה. בתקנון החברה תהיה התייחסות לתחום עיסוקה של החברה ומגבלות החוק הנוגעות לעניין זה. לכן לרוב, עו"ד הקמת חברה מסייע גם בניסוח התקנון עצמו, כדי להבטיח שהוא עומד בדרישות החוק. 

הסכם מייסדים לפתיחת חברה

הסכם מייסדים לפתיחת חברה בע"מ הוא מעין הסכם שותפות בין השותפים העסקיים המעורבים בהקמת החברה. בהסכם מייסדים לפתיחת חברה מוסדרות החובות והזכויות שנושאים בהן בעלי העניין בחברה, ובהם המשקיעים בחברה, בעלי מניותיה, ושאר הנציגים של החברה. מדובר בהסכם שנועד להתייחס לתרחישים אפשריים שונים שהחברה עשויה להיתקל בהם בעתיד.

למשל: התנהלות החברה במקרה של פירוק או מכירת מניות, טיפול בגיוס הון, וכיוצא באלו. בסופו של דבר מסמך זה בא להגן על כל הצדדים המעורבים בהקמת החברה, בפני משברים אפשריים בעסק ולהבטיח כי האינטרסים שלהם יבואו לכלל ביטוי גם כאשר החברה תשגשג. לאור מורכבות הנושא, מומלץ לערוך הסכם מייסדים לפתיחת חברה בליווי של עו"ד פתיחת חברה בלבד.

ככל שהמסמכים הנ"ל נערכו בעזרתו של עוד פתיחת חברה באופן מקצועי ויסודי, ניתן להניח כי הליך הקמת החברה יושלם כבר בתוך ימים ספורים.

אילו פעולות יש לעשות לאחר פתיחת חברה?

בהקמת חברה בע"מ, פתיחת החשבון העסקי כרוכה לרוב בבירוקרטיה סבוכה, הנובעת מדרישות בנק ישראל כלפי חברות בע"מ בסמוך להקמתן. לשם פתיחתו של חשבון הבנק לחברה, יש להמציא מסמכים שונים וביניהם רישומי החברה, פרוטוקולים, חתימה של בעלי המניות בחברה, וכן הלאה.

למרבה המזל, חברות שמשכילות להסתייע בעורך דין פתיחת חברה, יכולות לקצר תהליכים. משרד עורכי דין איכותי, דואג במרבית המקרים להסדיר את כל ההיבטים הבירוקרטיים מול רשם החברות ומול הבנקים, על מנת שהחברה תוכל להתחיל לפעול במהירות ולייצר הכנסות ללא עיכובים מיותרים.

חשיבות הייעוץ המשפטי בפתיחת חברה

בעלי עסקים רבים בישראל מנסים להקים את החברה שלהם בעזרת גורמים שאין להם הסמכה מתאימה לביצוע המהלך המורכב הזה. חשוב לזכור שהקמת חברה בע"מ היא בראש ובראשונה פעולה עם משמעות משפטית, החשוב בין היתר גם להגנה על הנכסים הפרטיים של בעלי החברה, וגם לצרכי מיסוי. לכן, זהו הליך שקריטי לבצע בעזרתו של עורך דין פתיחת חברה.

למאמרים נוספים לחצו כאן