רנן מרקס שרם
רנן מרקס שרם
רנן מרקס שרם
רנן מרקס שרם
רנן מרקס שרם
מסחרי אזרחי
אגודות שיתופיות
מקרקעין
דיני חקלאות וחקלאים
ליטיגציה

משרד רנן מרקס שרם ושות' הוא משרד עורכי דין המתמחה ופעיל בתחומי המשפט המסחרי, דיני המקרקעין והליטיגציה מזה שנים רבות. ייצגנו ועודנו מייצגים מגוון רחב של לקוחות כגון - חברות ציבוריות, חברות פרטיות, אגודות שיתופיות, עמותות, אגודות חקלאיות, אגודות מים, חקלאים רבים, קבלנים ובעלי קרקעות פרטיים, בפני כל הערכאות ובין היתר, בתי המשפט, רשם האגודות השיתופיות, "המשקם" עפ"י חוק ההסדרים, וועדות התכנון והבניה, וועדות הערר, וגורמים אחרים, בכל הסוגיות המסחריות והאזרחיות הרלבנטיות.

יזמנו וקידמנו פרויקטים נדלני"ם רבים ואנו עוסקים בכל זמן נתון בפרויקטים של שינוי יעוד, בהיקף נרחב. במהלך השנים עסקנו ביזום, וקידום של תחנות תדלוק, אזורי מסחר, תיירות ותעשיה ואו פרויקטים אחרים של תעסוקה ברחבי הארץ.

משרד רנן מרקס שרם ושות' מייצג בכל ההליכים הקשורים בתכנון ובניה ובהם יצוג בפני וועדות התכנון, הליכי ערר בפני וועדות הערר המחוזיות  ועתירות מינהליות, ועוסקים בכל המתבקש מפעילות זו ובין היתר: בדיקת התכנות משפטית, שינוי יעוד, רישוי, הסדרת נושאים רשותיים וכיו"ב.

משרדנו נמנה עם המשרדים המובילים בארץ בתחום דיני חקלאות ודיני חקלאים. אנו מלווים פרוייקטים של "תעסוקה" (הקמת אזורי מסחר, מרלוגים, בתי מלון, אזורי תעשיה) מן הגדולים בארץ. אנו מייצגים כמה מן החברות החקלאיות הגדולות במשק. אנו מייצגים עשרות מושבים ומאות חברי מושב בכל רחבי הארץ. יוזמים ומקדמים פרוייקטים גדולים הן למגורים והן לתיירות, מסחר ותעשיה.

זכינו במספר רב של הליכים ובין היתר קבענו מספר תקדימים חשובים בתחום דיני מכרזים, דיני עבודה, משפט מסחרי ודיני חברות. במשך השנים ייצגנו מאות רבות של לקוחות באלפי הליכים משפטיים מסוגים שונים. משרדנו נותן שירותי יעוץ שוטף לארגונים וחברות רבים. עם לקוחותינו נמנו ואו נמנים– תאגידים רבים מן הגדולים בתחומם בישראל, חברות ציבוריות, אגודות שיתופיות, עמותות ויחידים.

דיני חקלאות ודיני חקלאים (אגודות שיתופיות, אגודות מים, מושבי עובדים, חברות חקלאיות וחקלאים)


משרדנו מתמחה בכל הקשור לחקלאים, התיישבות, מושבים ואגודות שיתופיות. אנו מיצגים באופן קבוע עשרות מושבי עובדים בכל רחבי הארץ, אגודות מים, מאות ואלפי בעלי נחלות. כמו כן אנו מטפלים בחקלאים רבים ובחברות חקלאיות מן הגדולות במשק.

החקיקה והפסיקה המסדירה תחומים אלה היא ייחודית ומקיפה תחומים רבים ומשרדנו צבר ניסיון וידע ייחודיים בתחומים אלה, בין אם המדובר בבוררויות בפני רשם האגודות השיתופיות, בין אם מדובר בעתירות לבתי המשפט בתביעות מגוונות בכל האספקטים של פעילות האגודה ובכלל זה תביעות כספיות, בירורן של מחלוקות בין חקלאים ובין עצמם ואו מול האגודה ואו בתביעות נזיקים או תביעות כספיות ובייצוגם של חקלאים בפני כל הרשויות והערכאות.

ייצוג של מגזר זה מחייב פעילות משפטית הן מול הרגולטורים השונים והן מול הוועדות החקלאיות, הוועדות לתכנון ולבניה, רשות המים, בעלי החלקות, הגוף המוסמך על פי חוק ההתיישבות ופעמים רבות בתי המשפט השונים: הן בתי משפט הרגילים והן הטריבונלים השונים, הייחודיים לתחום כגון בית הדין למים, הולקחש"פ, וועדות הערר לעניין חוק התכנון ההבניה, וועדות ההכרעה לעניין חוק ההתיישבות וערכאות נוספות.

פעילותו של כל מגזר מוסדרת במערכת חקיקה ייחודית הקובעת את אופן פעולתו.


אגודות שיתופיות,

משרדנו מעניק ליווי משפטי צמוד ושוטף לעשרות מושבי עובדים ולאגודות חקלאיות שונות כמו גם לאגודות מים.

גופים אלה כפופים בין היתר לחקיקה המסדירה פעולתן של אגודות שיתופיות והסוגיות המתעוררות ייחודיות לתחומים אלה.

משרדנו מתמחה בייצוגם של מושבים (מושבי עובדים ומושבים שיתופיים) ושל אגודות מים.

מושבים

ניהולה של אגודה שיתופית מתנהל על פי כללים מיוחדים שנקבעים בחקיקה ראשית או בתקנות שמוציא רשם האגודות. משרדנו מלווה את האגודות בכל הסוגיות המתעוררות ביחס לאורגנים השונים באגודות (אסיפה כללית, וועד מנהל, וועדת ביקורת) ובשאלות הרבות המתעוררות בשל כך – ניגודי עניינים, חלוקת אחריות בין וועדים שונים באותו ישוב (וועד מקומי מול אגודה חקלאית ולעיתים גם אגודת מים), סדרי בחירה, סדרי הצבעה, קבלת התחייבויות כספיות, מתן או אי מתן הסכמה של האגודה לפעילות, הסדרת האופן בו מועברות זכויות באגודה, אופן חלוקת הרווחים ערבויות הדדיות וסוגיות רבות המאפיינות את ההתנהלות החברתית והכלכלית שנקראת אגודה שיתופית.

תקנונם של רבות מן האגודות השיתופיות מחייב כי מחלוקות כספיות ועסקיות יידונו בפני בורר שיתמנה על פי תקנות האגודות השיתופיות – בוררות בסכסוכים - ובהתאם לסדי הדיון הנוהגים שם.

האגודות מתמודדות בשנים האחרונות עם השינוי בהתייחסות הרשויות אל הפעילות החקלאית באזורי ביקוש. לא פעם נדרש סיוע של משרדנו בהתנגדויות ופעולות משפטיות כנגד הכוונה להפקיע קרקעות של מושבים וחבריהם לטובת תוכניות של דיור, או של תשתית ומשרדנו מטפל בכל ההליך החל משלב ההתנגדויות לתוכנית וכלה בהשגת מירב הפיצוי החוקי בשל כך.

בשנים האחרונות פועלות האגודות להרחבת האפשרות לפעילות לא חקלאית בתחומי המשבצת. משרדנו ערך מאות חוזים עם החברות לאנרגיה מתחדשת להקמת מתקנים סולריים בנחלות ובשטחי המושבים. אנו פעילים בייזומם ובקידומם של אזורי תעסוקה ושל פרויקטים אחרים בתחום (ועל כך בנפרד להלן) והכל על מנת לייצר למושבים תשתית הכנסות שאיננה אך ורק מחקלאות.


אגודות מים

לצד היותן של אגודות המים – אגודות שיתופיות לכל דבר וענין, יש להן גם מערכת חקיקה ייחודית להן והן כפופות לרגולטור נוסף – רשות המים.

משרדנו מלווה את האגודות בכל המהלכים הנדרשים החל מסוגית רישיון להפקת מים או לאספקת מים וכלה בחלוקת רווחי האגודה בין חבריה, קביעת האופן בו תחולקנה מכסות המים בין החברים, התמודדות עם קיצוצים במכסות מחד ומתן כספים לעידוד השקעות בחידוש מערך אספקת המים.

משרדנו מלווה אגודות בקידום מודלים חדשים של התאגדות, איחוד מכסות, ניוד מכסות, איחוד צרכנים וסוגיות רבות נוספות שלעיתים מגיעות גם לדיון בפני הערכאה הייחודית – בית הדין לענייני מים בחיפה.

אנו מלווים את האגודות בכל הנוגע להמשך פעילותם למרות הוראות התיאגוד השונות, הוראות חוק תאגידי מים וביוב (שבשלב זה פסח על האגודות) והיערכות להוראות התיאגוד .אנו מסייעים לאגודות להתמודד עם הוראות הרפורמה במשק המים, המעבר להתחשבנות מול "מקורות" וההסדרים החדשים הנוסעים כתוצאה מרפורמה זו.

משרדנו מייצג באופן שוטף כמה מאגודות המים הוותיקות באזור השרון והמרכז בעיקר שהן ההתארגנויות הראשונות שעל בסיסן קמו הישובים הוותיקים. למשל אבן יהודה, קדימה צורן, כפר שמריהו ואז כרון יעקב וגדרה. דור המייסדים כבר הלך לעולמו ודור הבנים עוסק באינטנסיביות במחשבה בנוגע להמשך הפעילות של האגודות. משרדנו מציע מספר חלופות לאגודות הוותיקות בנוגע לאופן בו ימשיכו את פעולתן אך במקביל גם יחלו לחלק רווחים בין חבריהם שהם בני המשפחה של המייסדים. המדובר בהליכים מורכבים הכוללים שינויי תקנון, שינוי תקציבי, שינוי מבנה ארגוני וגם מימוש נכסים.

חקלאים וחברות חקלאיות

למשרדנו ידע וניסיון ייחודיים בליווי של חקלאים מן הגדולים במשק.

פעילותם של החקלאים כפופה למערך הסדרים ייחודי כאשר הרגולטורים הייחודיים הם הוועדות לתכנון ולבניה, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (הולקחש"פ), רשות המים וגורמים רבים אחרים. החקלאים כפופים לסמכותו של משרד החקלאות, ופעילותם החקלאית מפוקחת בהתאם לחוק ההתיישבות החקלאית – סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ומים.

אין ספור פעמים נתקלים חקלאים בקשים רבים מול הרגולטורים השונים, בין אם בהקמת בתי אריזה לאריזת התוצרת החקלאית בסמיכות למקום הגידול, הקמה ותפעול של חדרי קירור, שכירה או השכרה של אדמות, הפעלת קבלנים לביצוע עבודות חקלאיות, העסקת עובדי זרים, שיכונם של עובדים זרים ועוד אין ספור סוגיות הייחודיות לפעילותם החשובה של החקלאים. משרדנו מתמחה בליווי מקצועי של הפעילות החקלאית ופעילותם של החקלאים ואו החברות החקלאיות בכל רחבי הארץ. פעילות משפטית זו עוסקת במגוון רחב של סוגיות, החל מהקצאת מים, עובדים זרים, או שינוי באופי ובסוג הגידול, וכלה בהתמודדות עם סוגיות הקשורות לשנת השמיטה והרבנות הראשית ואף גידול בעלי חיים ואו יבואם לישראל.

לחקלאים אינטראקציה שוטפת עם מועצות הצמחים (שעדין פועלות), עם הקנט (הקרן לפיצוי נזקי טבע בחקלאות), אחת לתקופה זכאים חקלאי הדרום לפיצויים בשל מצב חרום, לחקלאים בעיות רישוי קשות בכל הנוגע לבתי אריזה וחדרי קירור, הובלה, אחריות לטיב התוצרת, התמודדות עם הרשתות וכל הנוע לשיווק, סוגיות הקשורות ביצוא, בזכויות מטפחים וסוגיות ייחודיות רבות. משרדנו מנוסה בליווי משפטי של החקלאים בהתמודדות עם קשיים אלה.