עורך דין חברות

דיני חברות, משפט מסחרי, או ליטיגציה מסחרית הם כולם מונחים הנוגעים לחוקים שתכליתם הינה הסדרת פעילותם של גופים עסקיים כמו חברות בע"מ או תאגידים בישראל. בשורות הבאות נסקור את התחום הנרחב הזה, המהווה את מטו לחמו של כל עורך דין משפט מסחרי.

דיני חברות – מדוע ליטיגציה מסחרית מהווה תחום התמחות בפני עצמו?

השוני בין חברות בע"מ או תאגידים ובין האדם הפרטי או עסק עצמאי קטן בישראל, טמון בכך שחברה היא גוף מסחרי שנדרש על פי חוק לפעול בהתאם לאמות מידה ספציפיות הנבדלות מאלו המחייבות עסקים קטנים במעמד של עוסק פטור או מורשה. מאחר וחברות מתנהלות כיישות משפטית נפרדת שבעליהן נחשבים כעובדים שכירים בלבד בעסק או בעלי מניות, קיימת גם הפרדה חוקית בין החובות והזכויות של החברה כלפי הלקוחות, הספקים והעובדים שלה, לבין בעלי החברה. מסיבות אלו, דיני חברות מהווים תחום התמחות נפרד שבו מתמחה עורך דין משפט מסחרי באופן ספציפי, וזאת על מנת שיוכל לספק ללקוחותיו העסקיים את המענה המשפטי המדויק והמקיף ביותר.

על דיני חברות ומה שמבדיל בין תאגיד לעסק עצמאי קטן בישראל

להלן ההבדלים העיקריים בין חברות / תאגידים ובין עסקים קטנים בראי החוק בישראל:

 

  1. מסך ההתאגדות: זהו מונח שמגדיר את ההבדל המהותי ביותר בין חברות ועסקים קטנים בישראל. הבדל זה נובע מן העובדה שהחברה מופרדת ברישום שלה ברשויות המיסים והמוסד לביטוח לאומי מן הישות הפרטית שבבעלותה היא נמצאת (קרי, מבעל החברה). הפרדה זו במידה רבה, היא קריטית להתנהלותם התקינה של התאגיד או החברה בהיבטים פיננסיים, חשבונאיים, חוקיים ובהיבטי משפט מסחרי. כלומר חברה בע"מ מהווה ישות משפטית עצמאית, שהיא בעיקרה ביורוקרטית, במהות שלה. תכליתה של התאגדות מסוג זה היא להקל על מאמצי היזמות העסקית של בעליה, על ידי יצירה של חציצה מלאכותית בין הבעלים של החברה ומשקיעיה, לבין החברה או התאגיד כלשעצמם.הפרדה זו חשובה משום שהיא מסירה מבעלי החברה / התאגיד ומי שמושקעים בה, את האחריות המשפטית לכל חוב או נזק שהחברה גורמת. באופן זה, לדוגמא, במידה ולפלוני יש תביעה המופנית כלפי החברה / התאגיד, תביעה זו לא נקשרת במישרין עם אף אחד מבין בעלי המניות בחברה וגם לא ברכושם הפרטי. זאת למעט במקרים יוצאי דופן שבהם מתבצע מהלך שנקרא "הרמת מסך", שהיא אמצעי משפטי שמאפשר לקשור בין חובותיהם וזכויותיהם של החברה / התאגיד לבין בעליהם, בכפוף לנסיבות ספציפיות.
  2. קשירת עסקאות: כאשר עסקה מתבצעת מול ספק או לקוח של חברה או תאגיד, העסקה נקשרת בין אותו לקוח או ספק ובין החברה. זאת בניגוד לעסקאות של עסקים קטנים מסוג עוסק פטור או עוסק מורשה, אשר נחשבות כמעין חוב של בעל העסק עצמו כלפי ספקיו או לקוחותיו. עובדה זו היא קריטית,משום שבמידה וספק או לקוח ידרשו לתבוע את קבלתם של כספים, מוצרים או שירותים שלא סופקו לו, אותו נושה ייאלץ להתמודד מול החברה / התאגיד ולא תהיה לו יכולת לפעול משפטית מול בעל החברה עצמו.
  3. תשלום משכורות לעובדים: בחברה / תאגיד המשכורות לעובדים בעסק משולמות למעשה מחשבון החברה (ולא מחשבון פרטי על שם בעל העסק), שממנו, יכול בין היתר, גם בעליה של החברה למשוך לעצמו משכורת.
  4. השקעה: כאשר חברה / תאגיד מבצעים השקעה בתשתיות, או ברכישת מניות של חברה / תאגיד אחרים, הרווחים מההשקעה יכולים להיזקף לזכות החברה, ואילו בעליה יוכלו ליהנות מהם רק באופן עקיף, בדרך של משיכת דיבידנדים / חלוקה של הרווחים מההשקעה.
  5. הפרדת חשבונות: חברות / תאגידים מחויבים בהפרדת חשבונות בנק כך שלעסק יהיה חשבון בנקאי משלו שהוא מופרד לחלוטין מהחשבון הפרטי של בעליו והוצאותיו האישיות.
  6. היבטי מיסוי: חברה / תאגיד נדרשים לשלם את מיסיהם בצורה עצמאית ונפרדת מבעליהם שלו. משמעות הדבר הינה שבמידה ומתעוררת מחלוקת מול רשויות המיסים, הן יתנהלו בין הרשות הרלוונטית לחברה / התאגיד, ולא מול בעל העסק.

את מי מייצג עורך דין משפט מסחרי ודיני חברות?

עורך דין דיני חברות מוסמך ללוות ולייצג גופים עסקיים במעמד של חברה בע"מ / תאגיד, או התאגדות כגון שותפות או עמותה. 

באילו נושאים מספק עורך דין דיני חברות לספק ייעוץ ללקוחותיו?

בכל חברה בע"מ, תאגיד או התאגדות ישנה חשיבות מכרעת לשירותי ליווי משפטי המסופקים מטעמו של עורך דין דיני חברות. עו"ד המתמחה במשפט מסחרי מייעץ לבעלי החברה, חבר המנהלים בה, לנושאי המשרות ולבעלי מניותיה, לגבי כל מהלך עסקי, כלכלי, משפטי או ארגוני משמעותי שמתוכנן להתרחש בעסק. זאת לצד ייעוץ בנושאי מיסוי חברות, דיני חוזים, דיני עבודה, דיווחים לרשויות, רגולציה, עסקאות רכש, מכירה ומיזוג, התנהלות מול בעלי העניין בחברה, וכיוצא באלו. שירותים אלו הם חיוניים עבור כל חברה / תאגיד אשר מעוניינים להתנהל בהתאם לדרישות החוק, ולהימנע ממצב בלתי רצוי בו הם מבצעים פעולות בלתי חוקיות, שעלולות להוביל להפסדים כספיים, עד כדי שיבוש בלתי הפיך בפעילותה העסקית של החברה ובזכויותיה (לרבות מצב של "הרמת מסך" כאמור לעיל).

דיני חברות וחשיבות הליווי המשפטי השוטף

במסגרת תפקידו, אחראי עורך דין משפט מסחרי לייעץ ולכוון בשגרה את לקוחותיו בסוגיות שונות הקשורות בעולם התוכן של דיני חברות, וכן לייצג אותם בהליכים משפטיים על פי הצורך (במסגרת שירותי ליטיגציה מסחרית). הייצוג המשפטי מוענק הן לחברות עצמן כגוף מסחרי, הן לבעליהן, בעלי המניות בהן, מנהלי החברה וחברי הדירקטוריון שלה – אותן מכוון עורך הדין בכל הנוגע לאחריותם כבעלי תפקידים בארגון, לעניין המשטר התאגידי והיחסים בין בעלי המניות בחברה. זהו המפתח להתנהלות חוקית ולגיטימית של החברה / התאגיד והבסיס שיאפשר לארגון לשגשג ולצעוד קדימה, ולממש את היעדים והמטרות שהציב לעצמו.

למאמרים נוספים לחצו כאן