עורך דין פינוי בינוי

פרויקטי פינוי בינוי הם בבחינת אתגר משפטי לא פשוט, המחייב ייצוג מעורך דין פינוי בינוי מנוסה הבקיא בפרויקטי התחדשות עירונית. במדריך הבא נסביר מהם התפקידים המרכזיים של עורך דין פינוי בינוי, ומהי חשיבות הליווי המשפטי בתהליך.

תפקידים מרכזיים של עורך דין פינוי בינוי

להלן התפקידים המרכזיים של עורך דין פינוי בינוי:

ייצוג דיירים בפינוי בינוי

בדומה לכל עסקת מכירה של נדל"ן, גם בפרויקטי פינוי בינוי, נחוץ ייצוג מעורך דין מקרקעין עבור שני הצדדים בעסקה. עורך דין דיירים הוא היישות המשפטית הרלוונטית לייצוג של בעלי הזכויות בפרויקטי פינוי בינוי מול היזמים.

לפני שבוחרים את עורך הדין, הדיירים נדרשים לגבש נציגות מטעמם, שתהיה אמונה על בחירתו של עו"ד פינוי בינוי, אשר ייצג את האינטרסים שלהם בעסקה. 

במקרים מסוימים יזמי פינוי בינוי מציעים לדיירים ליווי משפטי של הפרויקט מטעם עורך הדין שלהם. אולם הדבר עלול להוביל לניגוד עניינים ומכאן שחשוב לבחור עו"ד נפרד לייצוג הדיירים. זאת במקביל לקבלת התחייבות מהיזם לכיסוי כלל ההוצאות ובכללן ההוצאות המשפטיות של הדיירים בתהליך.

מלבד זאת, ישנה חשיבות לכך שייצוג דיירים בפינוי בינוי יהיה במשותף, ולא כאשר לכל דייר ישנו עורך הדין שלו. הסיבה העיקרית לכך הינה שליווי משפטי משותף מגדיל את כח המיקוח שיש לדיירים מול היזם בפרויקט, בהשוואה לפעולה של דיירים בודדים המתבצעת באופן עצמאי. מעבר לכך, בכוחה של הבחירה המשותפת של הדיירים בעו"ד פינוי בינוי, לצמצם את הפוטנציאל להתנגדויות עתידיות מצד דיירים למהלך.

עורך דין פינוי בינוי לייצוג יזמים

התפקיד של עורך דין התחדשות עירונית המייצג יזמי פינוי בינוי, הינו לדאוג למימוש האינטרסים של היזמים בפרויקט. זאת לרבות בדיקת ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט ומקסום הרווחים הפוטנציאליים. עורך דין פינוי בינוי המייצג יזמים מסייע להם גם בשלב המשא ומתן מול הדיירים, במתן ערבויות ראויות לדיירים, מתן תמורה הולמת לדיירים מבלי לפגוע בזכויות של היזם, וכן הלאה.

התנהלות של עורך דין פינוי בינוי מול דייר סרבן

כאשר דייר מסוים ממאן לחתום על הסכם פינוי בינוי או שאינו מעוניין בהצטרפות לפרויקט, קיימת האפשרות להגיש כנגדו תביעה כספית בסכום משמעותי, בעזרת עורך דין מקרקעין פינוי בינוי. התביעה מוגשת למפקח על הבתים המשותפים בישראל במטרה לאלץ את הדייר לשתף פעולה עם הפרויקט. במסגרתה ניתן לדרוש כי הדייר יחויב לפנות את דירתו בבניין לשם בנייה וקבלה של דירה חלופית חדשה בתמורה או שישלם מאות אלפי שקלים. 

תפקידו של עו"ד פינוי בינוי מול הדייר הסרבן הינו לפעול מולו באפיק המשפטי. בתחילה, ייצג עורך הדין את יתר הדיירים בפרויקט במסגרת הליך משפטי שבו יוכרע אם הסירוב של הדייר הינו מוצדק על פי החוק. ככל שיתברר כי סירובו של הדייר הנ"ל לחתימה על הסכם הפינוי בינוי איננה מגובה בחוק, יפעל עורך הדין המייצג את הדיירים להגשת תביעת נזיקין כנגד הדייר הסרבן, לפיצוי הדיירים על הפסדיהם הפוטנציאליים בעקבות סירובו לפרויקט ההתחדשות.

מי משלם את הוצאות הדיירים בפרויקט פינוי בינוי?

במסגרת פרויקטי פינוי בינוי, היזם בדרך כלל מתחייב לכסות את הוצאותיהם של הדיירים הקיימים בתקופת הבניה. ההוצאות הללו כוללות בין היתר גם את שכר הטרחה המשולם לעורך דין פינוי בינוי האמון על ייצוג הדיירים בפרויקט.

אף שאין מניעה בחוק שבעלי דירות יכסו מכיסם את הוצאות שכר הטרחה המשולם לעורך דין פינוי בינוי, מקובל לאפשר ליזמים בפרויקטי התחדשות עירונית לשאת בהוצאות המשפטיות של הדיירים בפרויקט, הגם שמדובר בהוצאה מוכרת עבור יזם הנדל"ן. הסייג היחידי בהקשר זה הינו שאותו עורך דין פינוי בינוי אינו יכול לייצג הן את הדיירים בפרויקט והן את היזם.

בנוסף לכך יש לציין שכיסוי שכר הטרחה של עורך דין פינוי בינוי איננו בגדר הטבה שאותה היזם מעניק לבעלי הדירות בפרויקט. זהו חלק מובנה מן התמורה הכספית שיזמי פינוי בינוי מספקים לבעלי דירות בגין זכויותיהם בנכסיהם, במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים בעסקה.

איך עורך דין פינוי בינוי דואג לאינטרסים של הדיירים?

התפקיד של עו"ד פינוי בינוי הינו לדאוג לאינטרסים של הדיירים בפרויקט, ולמקסם את התמורה שהיזם יספק להם, על ידי ליווי של המשא ומתן. זאת במקביל לכך שעורך הדין מוודא שדרישות הדיירים לא יכשילו את הפרויקט מבחינת כדאיות כלכלית ליזם.

היות והסכמי פינוי בינוי בין יזמים לדיירים נחתמים כבר בשלביו הראשוניים של הפרויקט, מבלי שקיימת תכנית בניין עיר (תב"ע) על השטח, עדיין ישנה בשלב זה אי ודאות רבה לגבי היקף הזכויות של הדיירים בפרויקט, כמות הדירות שעומדות להיבנות ולגבי גודלן. לכן קשה לעמוד על התמורה שתינתן לדיירים החתומים על ההסכם. 

כדי שהדיירים יוכלו להגן על עצמם מפני אפשרות שפרויקט ההתחדשות לא יושלם בסופו של דבר, עליהם לקבל מהיזם ערבויות בנקאיות עבור תקופת הבנייה והתקופה שלאחריה, לרבות ערבות חוק המכר, שהמשמעות שלה היא שבמידה והיזם איננו מספק לדיירים את הדירות שהובטחו להם, הם יקבלו דירה חדשה ששוויה תואם לזה של הדירה שאמורה היתה להבנות.

עורך דין פינוי בינוי וחשיבות הליווי המשפטי בתהליך פינוי בינוי

לכל קבלן בפרויקט פינוי בינוי יש עורך דין פינוי בינוי שמלווה אותו בפרויקט. לכן ישנה חשיבות רבה לכך שגם לדיירים בפרויקט יהיה ייצוג משפטי הולם, כבר משלב ההתאגדות של הדיירים ובחירת הנציגות, ועוד לפני תחילת ההתקשרות עם היזם.

עורך דין פינוי בינוי – ליווי משפטי עם  עו"ד ממשרדינו

פרויקטי פינוי בינוי הם פרויקטי נדל"ן מורכבים שהשלמתם אורכת לרוב כמה שנים. אי לכך, מומלץ ביותר להסתייע בתוכניות פינוי בינוי בשירותיו של עורך דין מקרקעין המתמחה בפרויקטים מסוג זה, שיגן על האינטרסים של הדיירים בתהליך וימקסם את סיכויהם לקבלת דירות חדשות, משופרות, גדולות יותר ובעלות ערך רב יותר.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין פינוי בינוי ממשרדינו חייגו: 03-5788770