בן ממשיך

משפחות רבות בישראל המתגוררות בישובים חקלאיים מחזיקות בנחלות, משק חקלאי המהווה עבורם מקור מחיה ומשלח יד. במשך הדורות, עוברת הנחלה מאב לבן ומהווה עסק משפחתי העובר בירושה. 

לאורך השנים, עסקו בתי המשפט בסוגיית הבן הממשיך בתיקים רבים. מדובר בחקיקה סבוכה ומורכבת הגורמת למחלוקות רבות בין בני משפחה ובין בעלי משקים חקלאיים ביישוב. ההתנהלות בסוגיה זו דורשת היכרות עם אופן פעולתן של רשויות רבות בישראל, לרבות רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית. כדי להבטיח שהדברים יתנהלו על הצד הטוב ביותר, חשוב שיעמוד לרשותך עורך דין אמין ומנוסה. צוות משרדינו מלווה בעלי נחלות שנים רבות וישמח לעמוד לרשותך בכל עת.

מהי ההגדרה של בן ממשיך?

סעיף 114 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 מגדיר בן ממשיך כבן או נכד המחזיק בנחלה, או שבבעלותו נחלה מכוח ירושה או התחייבות מטעם ההורים, כמו הסכמי העברה ללא תמורה, למשל. הבן הממשיך רשאי לבנות בית על הנחלה, לצד בית ההורים ובתנאי שימשיך לעבוד במשק ויסייע להוריו להמשיך לנהלו. לאחר פטירת ההורים, יהיה זכאי הבן הממשיך לבעלות על הנחלה כולה תחת הוריו. 

שאלות נפוצות על בן ממשיך

הגדרה זו מעלה שאלות רבות. אחרי הכול, במשפחה עשויים להיות מספר בנים ובנות אשר נוטלים חלק בניהול ועיבוד המשק. בנוסף, לעתים קרובות עשויים לעלות סכסוכי קרקע בין משקים. בדיונים רבים שהגיעו לבית המשפט, עלתה לשאלה עצם הלגיטימיות של מינוי בן ממשיך. הקריטריונים למינוי הינם רבים ומורכבים. אלו כמה מהשאלות הבוערות כיום כשזה מגיע לרישום בן ממשיך במנהל מקרקעי ישראל.

האם ניתן למנות יותר מילד אחד בתור בן ממשיך?

האינטרס המרכזי של מנהל מקרקעי ישראל הוא לשמר את המשקים כיחידה אחת יציבה ולמנוע פיצולים בנכס. לכן, לרוב ניתן לרשום רק אחד מהבנים כבן ממשיך במושב. כך, נמנע פיצול הקרקע וחלוקתה בין מספר אחים ומובטח כי הקרקע תמשיך לשמש אך ורק לייעודה המקורי – כקרקע חקלאית.

כיצד ניתן למנות בבן ממשיך?

כדי למנות בן ממשיך בנחלה, יש להגיש בקשה לאגודה השיתופית המנהלת את המושב ובמקביל לפנות למנהל מקרקעי ישראל ולסוכנות היהודית. הבקשה תוגש על ידי הורי בן ממשיך. עם סיום עיבוד הבקשה, ייקבע מעמדו בתור הבן הממשיך. עם זאת, זכות הבעלות על המשק תיכנס לתוקף אך ורק לאחר פטירת ההורים. הבן רשום כבעל זכויות במשק, אך מדובר בזכויות מוגבלות. הבן אינו רשאי למקור את המשק כל עוד הוריו בחיים. עם זאת, בעת ובעונה אחת ההורים אף הם אינם רשאים למכור את המשק ללא הסכמתו בכתב של הבן הממשיך, או לכל הפחות מבלי לפצותו באופן ראוי על המכירה. במקרים מסוימים, ניתן להעביר את כלל הזכויות לבן כאשר ההורים עודם בחיים. הקריטריונים למינוי זה הינם רבים ומורכבים ויש להסתייע בעורך דין לקראת הצעד.

האם ניתן לבטל מינוי של בן ממשיך?

על פניו, מינוי בן ממשיך במשק חקלאי היא התחייבות בלתי חוזרת וביטולה עשוי להיות קשה מאוד. עם זאת, ישנם מספר מקרים בהם ביטול בן ממשיך הוא אפשרי.

  • ראשית, ניתן להגיש בקשה לביטול בהסכמת הבן אל מנהל מקרקעי ישראל. ככל הבן שותף להחלטה, אזי ניתן לבטל את המינוי לאלתר.
  • עם זאת, גם ללא הסכמת הבן, רשאים ההורים לפנות אל בית המשפט ולחזור בהם מהתחייבותם. ככל שהעברת הזכויות טרם הושלמה, ניתן יהיה בתנאים מסוימים לבטל את המינוי. שינוי במצב הבן הממשיך, התנהגות פוגענית שלו כלפי בעלי המשק ותנאים רבים אחרים עשויים לשמש כעילות מוצדקות לביטול ההסכם.

האם ניתן להוריש את המשק?

מינוי בן ממשיך נעשה באמצעות אחד משני סוגי חוזים. הראשון, הוא חוזה משולש הנכרת בין בעלי המשק, מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות הציונית. הסוג השני הוא הסכם דו צדדי בין האגודה השיתופית ובין המנהל. ברוב המקרים, ההסכם מתבצע במסגרת החוזה המשולש.

במסגרת החוזה המשולש, על בעלי המשק להעביר את זכויותיהם לבן הממשיך אך ורק בכפוף לאישור הסוכנות היהודית וועד המושב בהתאם לכללים והתקנות שהתווה מנהל מקרקעי ישראל. כאשר המינוי נעשה בחוזה דו צדדי, התנאים עשויים להיות שונים במידה רבה ולכן ייעוץ משפטי הוא חיוני כדי להבטיח שההורשה נעשית כחוק ובאופן מסודר. 

חשיבות הליווי המשפטי בתהליך

כאמור, מדובר באחת הסוגיות הסבוכות ביותר בתחום המקרקעין. הקריטריונים למינוי בן ממשיך רבים ומשתנים ממקרה למקרה. תיקים רבים מתנהלים כיום בבית המשפט העליון סביב סוגיות אלו ולעתים קרובות, מתגלעות מחלוקות בין האחים היורשים. בין הסוגיות המרכזיות סביב בן ממשיך פיצוי אחים שלא זכו למינוי היא אחת מהנפוצות.

כדי להבטיח שהדברים יתנהלו על מי מנוחות ולקבל ייעוץ מיטיב שיאפשר לנהל את הדברים בצורה מסודרת וראויה, חשוב לפנות לאיש מקצוע מיומן ומנוסה הבקיא בכל התקנות וההנחיות של חוק הירושה ומנהל מקרקעי ישראל ובעל היכרות מעמיקה בתחום זה. משרדינו ילווה אותך לכל אורך התהליך ויסייע לך להסדיר את כל המינוי באופן בר קיימא וללא סיבוכים מיותרים. למידע נוסף, אנו מזמינים אותך להשאיר פרטים באתר.